by
Зээлийн төрөл Тээврийн хэрэгсэл барьцаалсан шуурхай зээл
Тавьж авах Унаж авах
Зээлийн нөхцөл
Зээлийн хэмжээ Тээврийн хэрэгслийн түргэн борлогдох үнийн 30% хүртэл
Сарын зээлийн хүү 2.8%-3.0%
Зээлийн хугацаа 1-6 сар
Үйлчилгээний шимтгэл 1%
Барьцаа хөрөнгийн даатгал
Гаражийн түрээс төлөх
Тавигдах шаардлага
Тээврийн хэрэгсэл нь
2006 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн
3 жилээс доош хугацаанд МУ-д явсан
Зээл хүсэгчийн өөрийн эзэмшлийнх байх
Зээлдэгч нь
Улаанбаатар хотод тогтвортой оршин суугч
Бусдад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх
Зээл төлөх орлогын эх үүсвэртэй байх
Бүрдүүлэх бичиг баримт
Харилцагчийн анкет /ББСБ-ын маягтын дагуу/
Зээлийн өргөдөл /ББСБ-ын маягтын дагуу/
Цээж зураг
Иргэний үнэмлэх
Тээврий хэрэгсэлийн гэрчилгээ
Хорооны тодорхойлолт
Орлого баталгаажуулалт баримтууд
Зээлийн төрөл Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан шуурхай зээл
Хашаа байшин барьцаалсан зээл Орон сууц барьцаалсан зээл
Зээлийн хэмжээ 20 сая төгрөг хүртэл 50 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хугацаа 12 сар
Зээлийн хүү 2.8%-3.0%
Тавигдах шаардлагууд
 • Барьцаалж буй хөрөнгө нь зээлийн хүсэгчийн өөрийн эзэмшлийнх байх
 • Улаанбаатар хотод оршин суудаг байх
 • Бусдад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх
 • Зээл төлөх орлогын эх үүсвэртэй байх
Бүрдүүлэх бичиг баримт
 • Харилцагчийн анкет /ББСБ-ын маягтын дагуу/
 • Зээлийн өргөдөл /ББСБ-ын маягтын дагуу/
 • Цээж зураг
 • Иргэний үнэмлэх
 • Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт
 • Барьцаанд тавигдах хөрөнгийн бичиг баримтууд
 • Зээл төлөх орлогыг баталгаажуулах баримтууд