by
Зээлийн тѳрѳл Бүх төрлийн суудлийн автомашин Мотоцикл
Урьдчилгаа төлбөр 20% 30% – дээш
Зээлийн хугацаа 24 сар 12 сар
Зээлийн хүү 2.6%-3.0%
Даатгал Зээлийн хугацаанд даатгал хийх Зээлийн хугацаанд даатгал хийх
Барьцаа Шаардахгүй Барьцаа шаардана
Тавигдах шаардлагууд
Иргэний хувьд
 • Байгууллагад 1 жилээс доошгүй хугацаанд үндсэн ажилтан, 6 сар тасралтгүй бизнес эрхэлсэн байх /Улаанбаатар хотод оршин суугч/
 • Зээлийг төлөх санхүүгийн чадвартай байх
 • Банк, банк бус санхүүгийн байгууллага, хуулийн этгээдэд хугацаа хэтэрсэн өр, зээлгүй
Байгууллагын хувьд
 • Бизнесийн үйл ажиллагааг 1 жил тогтвортой явуулсан байх /УБ хотод/
 • Бизнесийн зөвшөөрлийн бичиг баримттай байх
 • Зээлийг төлөх санхүүгийн чадвартай байх
 • Банк, банк бус санхүүгийн байгууллага, хуулийн этгээдэд хугацаа хэтэрсэн өр, зээлгүй
Бүрдүүлэх бичиг баримт
Иргэний хувьд
 • Зээлийн өргөдөл, зураг /ББСБ-ын маягтийн дагуу/
 • Иргэний үнэмлэх /Хуулбар/
 • Давхар зээлтэй бол зээлийн гэрээ, дансны хуулга
 • Бусад орлого тодорхойлох баримтууд
 • Худалдан авах хөрөнгийн төлбөрийн нэхэмжлэх, барааны тодорхойлолт, хөрөнгийн үзүүлэлт, гаалийн мэдүүлгийн хуулбар
 • Өрхийн орлого тодорхойлох баримтууд
  • БИЗНЕСИЙН ТОГТМОЛ ОРЛОГОТОЙ БОЛ:
   • Бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой банкан дэх сүүлийн 1 жилийн дансны хуулга, ажил гүйцэтгэсэн болон гүйцэтгэх гэрээнүүд
   • Бизнесийн орлого зарлагын болон бараа материалын тооллогын хуудас /ББСБ-ын маягтийн дагуу/
  • ЦАЛИНГИЙН ТОГТМОЛ ОРЛОГОТОЙ БОЛ:
   • Цалингийн тодорхойлолтууд/ББСБ-ын маягтийн дагуу/
   • Нийгмийн даатгалын дэвтэр/Хуулбар/
Байгууллагын хувьд
 • Зээлийн өргөдөл, гүйцэтгэх захиралын зураг /ББСБ-ын маягтийн дагуу/
 • АНН-ийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл, компанийн дүрэм /Хуулбар/
 • Гүйцэтгэх захирал болон нягтлан бодогчийн цахим иргэний үнэмлэх
 • Сүүлийн 1 жилийн татварын албаар баталгаажсан тайлан, тэнцэл
 • Бизнесийн орлого зарлагын болон бараа материалын тооллогын хуудас /ББСБ-ын маягтийн дагуу/
 • Зээлээр эд хөрөнгө худалдан авахыг зөвшөөрсөн эрх бүхий этгээдийн зөвшөөрөл
 • Худалдан авах эд хөрөнгийн төлбөрийн нэхэмжлэх, барааны тодорхойлолт, хөрөнгийн үзүүлэлт, гаалийн мэдүүлэгийн хуулбар;
 • Давхар зээлтэй бол зээлийн гэрээ, дансны хуулга
 • Бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой сүүлийн 1 жилийн дансны хуулга, ажил гүйцэтгэсэн болон гүйцэтгэх гэрээнүүд