by

Хадгаламж зээлийн хоршоодын зээл олгоход зориулж олгох зээл

Зээлийн тѳрѳл Өөрийн хөрөнгийн 50% хүртэлх, бусад хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан зээл
Зээлийн хэмжээ Өөрийн хөрөнгийн 50% хүртэл дүнтэй тэнцүү
Зээлийн хугацаа 12 сар
Зээлийн хүү 1.8%-2.0%
үйлчилгээний шимтгэлтэй
Тавигдах шаардлагууд
 • 1 жил тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсан байх
 • Санхүү бүртгэлийн программтай байх
 • Эрсдэлтэй зээлийн багц 5%-иас хэтрэхгүй байх
 • Зээлийг төлөх чадвартай байх
 • Бусдад өр төлбөргүй байх
Бүрдүүлэх бичиг баримт
 • Зээл хариуцагчийн анкет /ББСБ-ын маягтын дагуу/
 • Зээлийн өргөдөл /ББСБ-ын маягтын дагуу/
 • ААН-ийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл, компанийн дүрэм
 • Гүйцэтгэх захирлын иргэний үнэмлэх
 • Гүйцэтгэх захирал ААН-ыг төлөөлж зээл авах, зээлийн гэрээ байгуулах, хөрөнгө барьцаалах эрх, итгэмжлэх, зөвшөөрөл
 • ААН-ын санхүүгийн сүүлийн 1 жилийн тайлан, борлуулалтын гэрээ, ажил гүйцэтгэх гэрээ, дансны хуулга
 • Барьцаанд тавигдах хөрөнгийн бичиг баримтууд
 • Бусад