by

ХӨДӨӨГИЙН БИЧИЛ САНХҮҮГИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ХОЛБОО2015-04-27 14:35

Бид 2013 оноос Хөдөөгийн Бичил Санхүүгийн Хөгжлийг Дэмжих Холбоотой (ХБСХДХ) хамтран ажиллаж эхэлсэн бөгөөд энэхүү холбоо нь Монгол улсын нутгаар тархан байршсан 50 гаруй хадгаламж зээлийн хоршоог өөртөө нэгтгэсэн байгууллага юм. Ард Кредит нь холбооны гишүүн хоршоодод нэмэлт санхүүжилт болон сургалт, зөвөлгөө өгөх үүднээс энэхүү хамтын ажиллагааг эхлүүлэн Хоршоо Хөгжил хэмээх зээлийн бүтээгдэхүүн гарган ажиллаж байна.

1798655_720354734672396_6676254864005439034_n