by

МББСБХ, ХХБ, ББСБ хооронд гурван талт гэрээ байгууллаа2015-04-10 07:49

Худалдаа Хөгжлийн Банк болон Монголын банк бус санхүүгийн байгууллагуудын холбоо (МББСБХ), валютын арилжааны эрхтэй ББСБ-ууд хамтран Хамтын ажиллагааны гурван талт гэрээ үзэглэх ёслолын ажиллагааг зохион байгуулагдлаа. Энэхүү хамтын ажиллагаагаар дамжуулан гадаад валютын дуудлага худалдаанд оролцогчдын тоо өсч, улмаар өрсөлдөөн нэмэгдэн, арилжааны мэдээлэл нээлттэй, ил тод болох, валютын ханш илүү бодитой тогтох гээд олон таатай нөхцөл боломжуудыг нээсэн, ач холбогдол бүхий үйл явдал боллоо.

мэдээ2 мэдээ1 мэдээ